BKG Water Solutions, atık su arıtma alanında atık su kalitesini iyileştirmeyi; mevzuata ve çevreye uygun ürünler ve çözümler geliştirmektedir. Çevreye karşı gün geçtikçe artan duyarlılık ve güncel mevzuatın öngördüğü zorunluluklar nedeniyle su tüketen endüstriyel tesislerin bir çoğu halihazırda atık su arıtma tesislerini kurmuş bulunmaktadır. BKG Water Solutions’un sunduğu arıtma işlemleriyle, hem yasal zorunlulukları yerine getirmeniz, hem de maliyetlerinizi düşürmeniz mümkün olacaktır.

 

Ferrocryl®, Ferrofloc®

 

Anyonik ve katyonik flokülanlar, KOİ ve BOİ değerlerini düşürmeye, metal giderme ve çamur şartlandırma yönelik özel ürünler

 

Ferrolin®, Gilufloc®

 

Birincil koagülanlar, emülsiyon ayrıştırma maddeleri

 

Ferrolin®, Contraspum®

 

Atık su arıtması için köpüklenme önleyiciler

 

Koagülanlar ve adsorbanlar:

 

Ferrofloc®, Gilufloc®: Süspansiyon halindeki katıları, boyaları, hidrokarbonları yok etmek ve daha az çamur üretilmesini sağlayarak KOİ değerlerini önemli oranda düşürmek amacıyla, suyun pH seviyesini etkilemeden düşük dozlarda kullanılan, organik veya karışım koagülanlar.

 

Çöktürücüler:

 

Ferrocryl®: Toz veya emülsiyon şeklinde, geniş bir iyoniklik aralığında, kapsamlı bir çöktürücü ürün yelpazesi mevcuttur.

 

Çamur Arıtma:

 

Ferrocryl®: Çamur partiküllerini sudan ayırmaya yardımcı olan, özel maddeler sayesinde, filtrasyon verimliliği önemli ölçüde artmaktadır.

 

Emülsiyon Ayrıştırma:

 

Ferrolin®: Düşük dozlarda kullanılabilen organik emülsiyon ayrıştırma maddeleri, yağ ve su fazlarının hızlı ve etkin bir şekilde ayrıştırılmasını ve çamur oluşumuna neden olmadan, hidrokarbon içeriğinin ve KOİ değerinin düşürülmesini sağlamaktadır.

 

Yağ Susuzlaştırma:

 

Ferrolin®: Yağ içindeki minimum su miktarını düşürerek, konsantre yağ miktarını arttırmak amacıyla kullanılır.

 

Köpük gidericiler:

 

Contraspum®, Ferrolin®: Hem koruyucu hem de düzeltici önlem almak amacıyla kullanılabilen geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.

 

İhtiyaca Uyarlanmış Çözümler:

 

Atık su arıtma tesislerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır, çünkü burada çok sayıda faktör etkili olmaktadır: Atık suyun kalitesi, üretim prosesleri, karışan maddeler, tesis tasarımı vb. Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çözümler sunuyoruz. Atık suyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunları her zaman, su tüketiminin başladığı noktadan, deşarj noktasına kadar tüm faktörler dikkate alınarak sürecin bütünü incelenmektedir.

 

Neden BKG Water Solutions ürünleri?

 

Atık su arıtmasında, onlarca yıla ve birçok sektöre dayanan bir deneyim edinmiş bulunuyoruz. Çözümlerimiz, hem mevzuata ve çevreye uygun hareket etmenizi hem de maliyetlerinizi düşürmenizi sağlamaktadır. Amacımız arıtma proseslerinin geliştirilmesinde, su tasarrufu sağlanmasında, çamur ve atıkların azaltılmasında sizlere mümkün olan en değerli yardımı sunmaktır. Uygun yerlerde arıtılmış atık suyun tekrar kullanılması ve böylece suyla ilgili tüm alanların kontrol altında tutulması olanaklarını sunmaktayız.

 

ATIK SU