Su Şartlandırma Nedir?

 

Suyun dünyada endüstride kimyasal ve fiziksel yapısal özellikleri ile bir çok alanda kullanıldığı gözlemlenmektedir. Suyun;

 1. insani yaşam standartlarını ve hastalık oluşturmaması amacı

 2. endüstride kullanım amacını tam olarak karşılaması ve kullanım aşamalarında zarar verici etkiler oluşturmaması amacı

 3. doğaya zarar vermemek amacı ile atık suda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapısal özelliklerinde değişiklik yapma ihtiyacı duyulmaktadır.

Suyun kullanım amacına göre istenilen yapıya dönüştürme işlemine ‘Su Şartlandırma’ denmektedir.

 

 

Yüzme SuyuŞartlandırmasının Amaçları

 • Hastalık yapıcı (patojen) bakterilerin yok edilmesi

 • Yosun oluşumunun engellenmesi

 • Yüzücüler açısından suyun toksik etkiler taşımaması

 • İstenmeyen koku ve tat oluşumunun engellenmesi

 • Havuz çevresinde ve ekipmanlarında korozyonun engellenmesi

 • Havuz, filtre ve pompalarda scale oluşumunun engellenmesi

 • Havuzun sürekli yüzülebilir halde tutulması

 • Havuzda sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratılması

 

Yüzme Havuzlarının Sınıflandırılması (Hacimsel)

-Özel Havuzlar  < 200 m3
      Açık Havuzlar

-Oteller 200-3000 m3
      Kapalı ve Açık Havuzlar    

– Umumi & Özel Havuzlar  400- 3000 m3
      Kapalı ve Açık Havuzlar

– Su Parkları > 3000 m3
      Açık Havuzlar

 

Havuz Su Hacminin Hesaplanması

 

Yüzme havuzunda kullanılacak kimyasalların miktarlarını doğru ayarlamak ve havuzdaki su miktarına göre doğru filtrasyon sistemi seçimi için havuzun hacmini bilmek son derece önemlidir.

Havuzun hacmini metre küp (m³) bazında hesaplayabilmek için, havuzun şekline göre standart formüllerden faydalanılabilir.

Standart dışı formu olan havuzlar için formüller tahminidir. Eğer havuzun merdiveni var ise ve iç tarafında ise (havuz gövdesinin bölünmez bir parçası şeklinde), merdivenin kapladığı m³ hacmi genel hesaplamadan düşmek gereklidir.

Farklı derinliklerde ( kademeli )olan havuzlarda, hacim hesaplaması için havuzun ortalama derinliği baz alınır. En derin noktası 2 m en sığ noktası 1 m olan bir havuzun ortalama derinliği  2+1 = 3,  3/2 : 1,5 m şeklindedir.

 • Denge tankı su kapasitesi havuz hacmine eklenmelidir.

 

 

 

 

 

Havuz Dizaynı İçin Önemli Parametreler

 

– Sirkülasyon & devir periyotları

– Tavsiye Edilen Havuz Su Sirkülasyon  Süreleri

– Maksimum Kullanıcı Kapasitesi

– Maksimum Sıcaklık

– Denge Tankları

– Su Hızları

 

 

sirkülasyon süresi (saat) ile ilgili görsel sonucu

 

havuz tipleri kaydıraklı ve kaplıca tipli ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

Yüksek Su Sıcaklığının Riskleri

 

 • Birçok ekipmana zarar vererek ömürlerini kısaltır,

 • Dolgu maddeleri etkinliğini kaybeder,

 • Plastik parçalar yıpranıp, kırılabilir,

 • Bağlantı parçaları deformasyona uğrar,

 • Su vanaları kırılabilir,

 • Fazla buharlaşma ekstra su kaybına neden olur,

 • Kimyasal tüketimi artar,

 • Mikrobiyolojik aktivite artar.

 

 

Denge Tankları

 

Suyun yüzeyden sürekli olarak taşmasını garanti etmek için su miktarındaki düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmalıdır.

Yüzücülerin taşırdığı dalgalanma ile taşan su, su hazırlık sebebi ile dolaşımdaki su ve ters yıkama suyu denge depo hacmini oluşturur.

Denge depoları kapalı olmalı, atmosferle temasta bulunmamalı, tamamen boşaltılabilir ve temizlenebilir olmalıdır.

Denge depoları havuza en yakın konumda ve su ve havuz su seviyesinin mutlaka altında yapılmalı, taşma ana arterlerin bir eğimle denge deposuna akacağı dikkate alınmalıdır.

Denge tankı hacmi hesabının en basit şekli, havuz tonajının en az 1/10 oranıdır, fakat TS11899 bu konuda bir formülasyon ortaya koymuştur.

 

Denge deposu hacmi aşağıdaki denklemlerden belirlenir.

V=VV+VW+VRVV=0.075.A/a

VW=0.052.A.10-0,144.Q/l

VR=6.AF

 

V: Denge deposu toplam hacmiVV: Yüzenlerin taşırdığı su hacmi, m3 (Kişi başına ortalama 0.075 malınır.)

VW: Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taşan su hacmi, m3

VR: Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi, m3

A: Havuzun su alanı, m2

a: Kişi başına su alanı, m2 (ÇİZELGE 1)

Q: Su hazırlık tesisi sirkülasyon debisi, m3/h

l: Taşma kanalının uzunluğu, m

A: Filtre kesit alanı, m2

 

Borulardaki Su Hızı

Herhangi bir emiş borusundaki maksimum hız:

1.52 m/s

    Herhangi bir basma borusundaki maksimum hız:

                                                   2.74 m/s     değerlerini geçmemelidir.

 

yüzme havuzlarının sirkülasyonu ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

Skimmerli Havuz

 

 

Üstten Taşmalı Havuz

 

 

Kum Filtreleri

 

Kum filtre sistemleri, suda bulanıklığa sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü bozacak askıda katı madde, tortu, çamur gibi istenmeyen parametrelerin uzaklaştırılması ile suyun berrak bir görünüm kazanması amacıyla uygulanmaktadır. Kompakt tasarımı sayesinde gereksinimi olan az yer ihtiyacı ve tam otomatik çalışma prensibi kum filtre sistemlerinin başlıca özellikleri arasındadır. İlk yatırım maliyeti düşük olan kum filtre sistemlerinde, quartz mineralinin değişme süresi ise ortalama olarak 5 yıldır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Şartlandırma Nedir?

Suyun dünyada endüstride kimyasal ve fiziksel yapısal özellikleri ile bir çok alanda kullanıldığı gözlemlenmektedir. Suyun;

 1. insani yaşam standartlarını ve hastalık oluşturmaması amacı

 2. endüstride kullanım amacını tam olarak karşılaması ve kullanım aşamalarında zarar verici etkiler oluşturmaması amacı

 3. doğaya zarar vermemek amacı ile atık suda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapısal özelliklerinde değişiklik yapma ihtiyacı duyulmaktadır.

Suyun kullanım amacına göre istenilen yapıya dönüştürme işlemine ‘Su Şartlandırma’ denmektedir.

Yüzme Suyu Şartlandırmasının Amaçları
 • Hastalık yapıcı (patojen) bakterilerin yok edilmesi

 • Yosun oluşumunun engellenmesi

 • Yüzücüler açısından suyun toksik etkiler taşımaması

 • İstenmeyen koku ve tat oluşumunun engellenmesi

 • Havuz çevresinde ve ekipmanlarında korozyonun engellenmesi

 • Havuz, filtre ve pompalarda scale oluşumunun engellenmesi

 • Havuzun sürekli yüzülebilir halde tutulması

 • Havuzda sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratılması